Meer oor my

Kwalifikasie

Erika Hitge, BA Psych, Hons Psych, MDIAC  (Spelterapie) is by die GPRSA (Gesondheids Professies Raad van Suid-Afrika) geregistreer as berader, psigometris en as opleier van cpd opleiding.

My praktyk is 'n tuiste vir mense wat seer het, emosioneel wil groei en nuwe vaardighede (beroeps of lewensvaardighede) wil aanleer.

 

Waardes

Die GPRSA (Gesondheids Professie Raad van Suid-Afrika) tree op as beskermer van die publiek en gee ook leiding aan persone in die professionele gesondheids beroepe.

Ek onderskryf, as geregistreerde praktisyn, die waardestelsel wat deur die GPRSA beliggaam word: Individuele praktisyns moet volgehoue beroeps ontwikkelings aktiwiteite beoefen om te voldoen aan die statutêre vereistes soos deur die GPRSA bepaal. Die etiese praktyk vereis voortdurende toewyding aan die ontwikkeling van en toevoeging tot kennis, vaardighede en etiek. Registrasie van 'n praktisyn by die GPRSA gee 'n kliënt die versekering dat sy belange bevorder sal word en dat hy beskerming geniet terwyl hy tegelykertyd 'n uitstekende diens ontvang.

Indien u dus belangstel in opleiding, terapie, ouerleiding, toetsing of aankoop van psigometriese toetse in Johannesburg in die Emmarentia omgewing, kontak my.

Erika Hitge is ervare op die terrein van spe(e)lterapie en het 'n meestersgraad daarin. Erika verskaf ook terapie aan gesinne in konflik en individuele terapie aan kinders, tieners, volwassenes en bejaardes en hul families. Erika is as psigometris by die GPRSA geregistreer en kan u met 'n wye verskeidenheid behoeftes rondom toetsing bystaan. Erika is 'n praktyk georiënteerde opleier wat u kan bystaan met verskeie opleidingsbehoeftes.  Persoonlike waardes behels 'n sterk geloof dat mense wonderlike kapasiteit het om hul lewens te lei en te geniet en om moeilike omstandighede om te keer en groei geleenthede daarvan te maak.