Tuis

Ek werk graag met persone wat lewensprobleme ondervind en wat trauma beleef het. My gunsteling metode van werk met trauma is Brainworking Recursive Therapy - BWRT. My praktyk is 'n veilige hawe.

Ek doen huweliksberading met IMAGO terapie as verwysing.

Ek help ook graag met skolastiese assessering en IK toetsing van skoliere.

Rondom kinders, werk ek graag met selfbeeld in groepe of individueel in die ouderdomsgroepe 10-18 jaar.

Ek doen verder psigometriese toetsing vir werkgewers om te help om die geskiktheid van 'n kandidaat vir 'n sekere pos te beoordeel.

Meesterklasse oor 'n wye verskeidenheid van onderwerpe is beskikbaar aan besighede, byvoorbeeld streshantering, hoe om goed te voel en goed te doen, werk/lewe balans, motivering, kommunikasie, voorkoming van uitbranding en meer.

Ek tree graag op as bestuursafrigter (executive coach) vir klein besighede.

 

Dienste

 • berading, lewensafrigting, "executive coaching", huweliksberading
 • psigometriese toetsing
 • opleiding
 • ouerleiding-kinders word nie gebore met 'n handleiding nie!
 • supervisie vir studente in die hulp professies, asook vir terapeute 

 

Opleiding

 • spe(e)lterapie (tegnieke)
 • berading
 • trauma berading
 • positiewe sielkunde
 • assessering van kindermisbruik (fisies, emosioneel, seksueel)
 • voorkoming van beroeps uitbranding
 • positiewe sielkunde
 • kognitiewe gedragsterapie
 • kommunikasievaardighede
 • huweliksberading