Tuis

Indien jy op soek is na Voortgesette Professionele Opleiding (VPO), ook bekend as Voortgesette Opleiding, in die Gesondheids Professies is jy by die regte plek. Ek bied gestruktureerde en ongestruktureerde opleiding aan in die Johannesburg omgewing waar VPO punte verdien kan word. Alle sielkundiges, maatskaplike werkers, onderwysers en terapeute kan punte verdien deur die opleiding wat ek aanbied.

Ek bied psigometriese dienste aan in skoolverband byvoorbeeld intelligensie meting, asook in die werksomgewing byvoorbeeld beroepskeuses, loopbaangroei en persoonlike ontwikkeling.

Ek bied opleiding aan in spe(e)lterapie, berading, positiewe sielkunde, assessering van seksuele en ander kindermisbruik en voorkoming van beroeps uitbranding.

Ek bied supervisie aan vir studente in die hulp professies, asook vir spe(e)lterapeute, beide individueel en / of in groeps verband. Aanlynsupervisie kan ook op versoek gedoen word. Berading en ouerleiding is beskikbaar.

 

Dienste

 • berading
 • psigometriese toetsing en verskaffing van toetse
 • opleiding
 • ouerleiding
 • supervisie vir studente in die hulp professies, asook vir terapeute 

 

Gestruktureerde opleiding (waar 'CPD' punte verdien kan word)

 • spe(e)lterapie (tegnieke)
 • berading
 • trauma berading
 • positiewe sielkunde
 • assessering van kindermisbruik (fisies, emosioneel, seksueel)
 • voorkoming van beroeps uitbranding
 • die ekspert getuie
 • opleiding aan organisasies (landswyd): opleiding vind gewoonlik in Johannesburg plaas maar ek kan landswyd reis op versoek