Dienste

 

Dienste

  • berading, lewensafrigting, huweliksberading
  • psigometriese toetsing: IK, skoolgereedheid, leerprobleme, geskiktheid vir poste, beroeps keuse en beroeps ontwikkeling
  • opleiding
  • ouerleiding
  • supervisie vir studente in die hulp professies, asook vir terapeute
  • motivering van werknemers
  • bestuursafrigting-executive coaching
  • fasiliteer aanvaardingsproses ten tyde van veranderings in die werksplek
  • welstandsbevordering