Dienste

 

Dienste

  • berading
  • spe(e)lterapie
  • psigometriese toetsing: IK, skoolgereedheid, leerprobleme, beroeps keuse en beroeps ontwikkeling
  • opleiding
  • ouerleiding
  • supervisie vir studente in die hulp professies, asook vir terapeute